ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองชีล้อม

เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08:30 - 16:30 น.
หมู่ที่ 4 ตำบลคลองชีล้อม อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 92110
หมายเลขโทรศัพท์ 0-7529-0868 โทรสาร 0-7529-0868


Email: saraban@klongchelom.go.th
Web Site : www.klongchelom.go.th

 
แผนที่ตั้งหน่วยงาน