รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
 
คู่มือปฏิบัติงานวินัยพนักงาน ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 96 คน] เมื่อ 14 ธ.ค. 2560
คู่มือปฏิบัติงานระบบแท่ง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 92 คน] เมื่อ 05 ธ.ค. 2560
คู่มือการลาพนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 92 คน] เมื่อ 27 ธ.ค. 2561
คู่มือการบริหารงานบุคคล ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 102 คน] เมื่อ 28 ธ.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1