การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561 - 2563) ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 77 คน] เมื่อ 25 ก.ย. 2560
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 101 คน] เมื่อ 28 ธ.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1