นายอดิศักดิ์ สองเมือง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองชีล้อม
0916489419
นายกะริม เพ็งเทพ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
0831804475
นายซ้วน สุวรรณรัตน์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
0630584575
ว่าง
เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบล