การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
     
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต การจัดวางระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2561
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 26 มิถุนายน 2562