การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
     
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การสรรหาพนักงานส่วนตำบลโดยวิธีการรับโอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
   
 
   

 การสรรหาพนักงานส่วนตำบลโดยวิธีการรับโอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 05 มีนาคม 2564