การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
     
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ครึ่งปีแรก)
   
 
   

 ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ครึ่งปีแรก)

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 09 เมษายน 2564