การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
     
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1 ) ประจำปีงบประมาณ 2562
   
 
   แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1 ) ประจำปีงบประมาณ 2562
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 02 ตุลาคม 2561