ติดตามประเมินผล
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองชีล้อม ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
11
29 ธ.ค. 2563
2 ประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองชีล้อม ครั้งที่ 1 (เดือน ต.ค 2562 - มี.ค 2563 )พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
75
17 เม.ย. 2563
3 ประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองชีล้อม ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
96
23 ธ.ค. 2562
4 ประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองชีล้อม ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2 (ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561) ดาวน์โหลดเอกสาร
79
17 ธ.ค. 2561
5 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองชีล้อม ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561) ดาวน์โหลดเอกสาร
96
25 เม.ย. 2561
6 ประกาศติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองชีล้อม ประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
88
16 ต.ค. 2560
7 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองชีล้อมประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1 (ตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560) ดาวน์โหลดเอกสาร
96
19 เม.ย. 2560
8 ประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองชีล้อม ประจำปีงบประมาณ 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
98
15 พ.ย. 2559
9 ประกาศติดตามผลแผน ดาวน์โหลดเอกสาร
83
28 ธ.ค. 2558
10 ประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองชีล้อม ประจำปีงบประมาณ 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
78
25 ธ.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2