ประกาศราคากลาง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรพาราแอสฟัสท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.28-007 สายสี่แยกป่ากอ-สี่แยกทุ่งนา หมู่ที่ 4,1 และหมู่ที่ 5 ตำบลคลองชีล้อม ดาวน์โหลดเอกสาร
52
30 เม.ย. 2562
12 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายป่ากอ-บ้านนายรุ่น ศรีปรางค์ หมู่ที่ 4-1 ต.คลองชีล้อม ดาวน์โหลดเอกสาร
46
23 เม.ย. 2562
13 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.28-007 สายสี่แยกป่ากอ-สี่แยกทุ่งนา ม.4,1และ ม.5ต.คลองชีล้อม ดาวน์โหลดเอกสาร
46
27 พ.ย. 2561
14 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดเล็กพร้อมขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 2 บ้านหนองเสม็ด (หน้าควน) ตำบลคลองชีล้อม ดาวน์โหลดเอกสาร
47
27 พ.ย. 2561
15 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายสี่แยกป่ากอ-สี่แยกทุ่งนา หมู่ที่ 4,1 และหมู่ที่ 5 ต.คลองชีล้อม ดาวน์โหลดเอกสาร
47
29 ต.ค. 2561
16 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเเสริมเหล็กสายหนองส้าน หมู่ที่ 3 ต.คลองชีล้อม ดาวน์โหลดเอกสาร
54
22 ส.ค. 2561
17 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านป่ากอ-นายรุ่น ศรีปรางค์ หมู่ที่ 4-1 ตำบลคลองชีล้อม ดาวน์โหลดเอกสาร
82
30 ม.ค. 2561
18 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายจัด สองเมือง หมู่ที่ 2 ตำบลคลองชีล้อม ดาวน์โหลดเอกสาร
68
25 ม.ค. 2561
19 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายสี่แยกป่ากอ - สี่แยกทุ่งนา หมู่ที่ 5 ตำบลคลองชีล้อม อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
68
26 ธ.ค. 2560
20 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างโรงเรียนบ้านหนองเสม็ด หมู่ที่ 3 ตำบลคลองชีล้อม อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
55
19 ธ.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3