ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านพร้อมขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 3 ตำบลคลองชีล้อม อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
24
03 ส.ค. 2563
2 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าริมทางและทางแยกสำคัญหมู่ที่ 1-5 ดาวน์โหลดเอกสาร
39
22 มิ.ย. 2563
3 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.28-004,ตง.ถ.28-006สายสี่แยกทุ่งนา-หมู่ที่3 ต.บางเป้า เชื่อมต่อสายสี่แยกทุ่งนา-ในทอน หมู่ที่ 5 ตำบลคลองชี ดาวน์โหลดเอกสาร
59
22 เม.ย. 2563
4 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรพาราแอสฟัสท์ติก คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.28-001 สายบ้านน้ำฉา หมู่ที่ 3 บ้านน้ำฉา ตำบลคลองชีล้อม กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,530.00 เมตร หนา 0.0 ดาวน์โหลดเอกสาร
54
22 เม.ย. 2563
5 ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.28-001 สายบ้านน้ำฉา หมู่ที่ 3 ต.คลองชีล้อม อ.กันตัง จ.ตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
53
30 มี.ค. 2563
6 ประกาศยกเลิกโครงการประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.28-004,ตง.ถ.28-006 สายสี่แยกทุ่งนา-หมู่ที่3 ตำบลบางเป้า เชื่อมต่อสายสี่แยกทุ่งนา-ในทอน หมู่ที่5 ดาวน์โหลดเอกสาร
68
20 มี.ค. 2563
7 ประกาศร่างและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.28-004,ตง.ถ.28-006 สายสี่แยกทุ่งนา-หมู่ที่3 ตำบลบางเป้า เชื่อมต่อสายสี่แยกทุ่งนา-ในทอน หมู่ ดาวน์โหลดเอกสาร
63
18 มี.ค. 2563
8 ประกาศร่างและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.28-004,ตง.ถ.28-006 สายสี่แยกทุ่งนา-หมู่ที่3 ตำบลบางเป้า เชื่อมต่อสายสี่แยกทุ่งนา-ในทอน หมู่ ดาวน์โหลดเอกสาร
74
03 มี.ค. 2563
9 ประกาศขายพัสดุชำรุด จำนวน 28 รายการ โดยวีธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
98
27 ธ.ค. 2562
10 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านพร้อมขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 2 บ้านหนองเสม็ด ตำบลคลองชีล้อม อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
89
19 พ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16