ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศประกวดราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.28-013 สายท่าหลุมภี หมู่ที่ 3 ตำบลคลองชีล้อม กว้าง 6 เมตร ยาว 1,820 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อ ดาวน์โหลดเอกสาร
88
12 ม.ค. 2564
2 ประกาศ เรื่อง ประกาศการขายพัสดุที่ชำรุด จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
82
08 ม.ค. 2564
3 ประกาศประกวดราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.28-012 สายคลองวังเวียน-สนามกีฬา หมู่ที่ 4 ตำบลคลองชีล้อม กว้าง 5 เมตร ยาว 1,400 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพ ดาวน์โหลดเอกสาร
74
06 ม.ค. 2564
4 ประกาศร่างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.28-013 สายท่าหลุมภี หมู่ที่ 3 ตำบลคลองชีล้อม กว้าง 6 เมตร ยาว 1,820 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ดาวน์โหลดเอกสาร
58
29 ธ.ค. 2563
5 ประกาศร่างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.28-012 สายคลองวังเวียน-สนามกีฬา หมู่ที่ 4 ตำบลคลองชีล้อม กว้าง 5 เมตร ยาว 1,400 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
77
29 ธ.ค. 2563
6 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านพร้อมขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 3 ตำบลคลองชีล้อม อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
128
03 ส.ค. 2563
7 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าริมทางและทางแยกสำคัญหมู่ที่ 1-5 ดาวน์โหลดเอกสาร
134
22 มิ.ย. 2563
8 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.28-004,ตง.ถ.28-006สายสี่แยกทุ่งนา-หมู่ที่3 ต.บางเป้า เชื่อมต่อสายสี่แยกทุ่งนา-ในทอน หมู่ที่ 5 ตำบลคลองชี ดาวน์โหลดเอกสาร
145
22 เม.ย. 2563
9 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรพาราแอสฟัสท์ติก คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.28-001 สายบ้านน้ำฉา หมู่ที่ 3 บ้านน้ำฉา ตำบลคลองชีล้อม กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,530.00 เมตร หนา 0.0 ดาวน์โหลดเอกสาร
136
22 เม.ย. 2563
10 ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.28-001 สายบ้านน้ำฉา หมู่ที่ 3 ต.คลองชีล้อม อ.กันตัง จ.ตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
138
30 มี.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16