ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศขายพัสดุชำรุด จำนวน 28 รายการ โดยวีธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
26
27 ธ.ค. 2562
2 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านพร้อมขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 2 บ้านหนองเสม็ด ตำบลคลองชีล้อม อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
32
19 พ.ย. 2562
3 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบน้ำไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
31
19 ก.ค. 2562
4 ประกาศ เรื่อง จำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
60
24 มิ.ย. 2562
5 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางชนิดผิวจราจรพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายสี่แยกป่ากอ หมู่ที่ 4 - สี่แยกทุ่งนา หมู่ที่ 5 ต.คลองชีล้อม ดาวน์โหลดเอกสาร
27
04 มิ.ย. 2562
6 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนผิวจราจรพาราแอสฟัสท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.28-007 สายสี่แยกป่ากอ-สี่แยกทุ่งนา หมู่ที่ 4,1 และหมู่ที่ 5 ตำบลคลองชีล้อม ดาวน์โหลดเอกสาร
29
30 เม.ย. 2562
7 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายป่ากอ-บ้านนายรุ่น ศรีปรงค์ หมู่ที่ 4-1 ต.คลองชีล้อม ดาวน์โหลดเอกสาร
33
23 เม.ย. 2562
8 ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศการขายพัสดุที่ชำรุด จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
25
27 ก.พ. 2562
9 ประกาศการขายพัสดุที่ชำรุด จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
21
21 ก.พ. 2562
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็ก พร้อมขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 2 บ้านหนองเสม็ด (หน้าควน) ต.คลองชีล้อม อ.กันตัง จ.ตรัง ด้วยวืธีประกวดราคาอิเล ดาวน์โหลดเอกสาร
23
17 ธ.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15