ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ตง.ถ.28-017 จากสายหน้าควน ถึงสายถนน รพช. บ้านหนองเสม็ด หมู่ที่ 2 ตำบลคลองชีล้อม อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยวิธีคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร
14
30 ก.ย. 2564
2 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนกล้วย รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ. 28-019 หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 4 ตำบลคลองชีล้อม - หมู่ที่ 5 ตำบลบางเป้า อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยวิธีคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร
13
27 ส.ค. 2564
3 ประกาศประกวดราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.28-013 สายท่าหลุมภี หมู่ที่ 3 ตำบลคลองชีล้อม กว้าง 6 เมตร ยาว 1,820 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อ ดาวน์โหลดเอกสาร
133
12 ม.ค. 2564
4 ประกาศ เรื่อง ประกาศการขายพัสดุที่ชำรุด จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
144
08 ม.ค. 2564
5 ประกาศประกวดราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.28-012 สายคลองวังเวียน-สนามกีฬา หมู่ที่ 4 ตำบลคลองชีล้อม กว้าง 5 เมตร ยาว 1,400 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพ ดาวน์โหลดเอกสาร
113
06 ม.ค. 2564
6 ประกาศร่างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.28-013 สายท่าหลุมภี หมู่ที่ 3 ตำบลคลองชีล้อม กว้าง 6 เมตร ยาว 1,820 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ดาวน์โหลดเอกสาร
100
29 ธ.ค. 2563
7 ประกาศร่างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.28-012 สายคลองวังเวียน-สนามกีฬา หมู่ที่ 4 ตำบลคลองชีล้อม กว้าง 5 เมตร ยาว 1,400 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
115
29 ธ.ค. 2563
8 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านพร้อมขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 3 ตำบลคลองชีล้อม อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
167
03 ส.ค. 2563
9 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าริมทางและทางแยกสำคัญหมู่ที่ 1-5 ดาวน์โหลดเอกสาร
165
22 มิ.ย. 2563
10 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.28-004,ตง.ถ.28-006สายสี่แยกทุ่งนา-หมู่ที่3 ต.บางเป้า เชื่อมต่อสายสี่แยกทุ่งนา-ในทอน หมู่ที่ 5 ตำบลคลองชี ดาวน์โหลดเอกสาร
175
22 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17