ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ตง.ถ.28-017 จากสายหน้าควน ถึงสายถนน รพช. บ้านหนองเสม็ด หมู่ที่ 2 ตำบลคลองชีล้อม กว้าง 6 เมตร ยาว 2,200 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที ดาวน์โหลดเอกสาร
49
10 มี.ค. 2565
2 ประกาศขายขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งเก่าชำรุด จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
63
28 ก.พ. 2565
3 ประกาศขายพัสดุชำรุด จำนวน 31 รายการ โดยวีธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
100
04 ม.ค. 2565
4 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ตง.ถ.28-017 จากสายหน้าควน ถึงสายถนน รพช. บ้านหนองเสม็ด หมู่ที่ 2 ตำบลคลองชีล้อม อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยวิธีคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร
671
30 ก.ย. 2564
5 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนกล้วย รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ. 28-019 หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 4 ตำบลคลองชีล้อม - หมู่ที่ 5 ตำบลบางเป้า อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยวิธีคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร
646
27 ส.ค. 2564
6 ประกาศประกวดราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.28-013 สายท่าหลุมภี หมู่ที่ 3 ตำบลคลองชีล้อม กว้าง 6 เมตร ยาว 1,820 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อ ดาวน์โหลดเอกสาร
778
12 ม.ค. 2564
7 ประกาศ เรื่อง ประกาศการขายพัสดุที่ชำรุด จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
790
08 ม.ค. 2564
8 ประกาศประกวดราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.28-012 สายคลองวังเวียน-สนามกีฬา หมู่ที่ 4 ตำบลคลองชีล้อม กว้าง 5 เมตร ยาว 1,400 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพ ดาวน์โหลดเอกสาร
750
06 ม.ค. 2564
9 ประกาศร่างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.28-013 สายท่าหลุมภี หมู่ที่ 3 ตำบลคลองชีล้อม กว้าง 6 เมตร ยาว 1,820 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ดาวน์โหลดเอกสาร
720
29 ธ.ค. 2563
10 ประกาศร่างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.28-012 สายคลองวังเวียน-สนามกีฬา หมู่ที่ 4 ตำบลคลองชีล้อม กว้าง 5 เมตร ยาว 1,400 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
732
29 ธ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17