รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
33
08 ต.ค. 2563
2 รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
57
16 เม.ย. 2563
3 ปัญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ การใช้จ่ายงบประมาณ ดาวน์โหลดเอกสาร
59
14 ต.ค. 2562
4 รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 12 เดือน ปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
60
14 ต.ค. 2562
5 รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน ปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
41
11 เม.ย. 2562
6 รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานตามแผนงาน 2562 (ไตรมาส2) ดาวน์โหลดเอกสาร
36
11 เม.ย. 2562
7 รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานตามแผนงาน 2562 (ไตรมาส1) ดาวน์โหลดเอกสาร
37
08 ม.ค. 2562
8 รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
44
05 พ.ย. 2561
9 รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 12 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
37
22 ต.ค. 2561
10 รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
50
02 ต.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2