ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 รายงานข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบประจำเดือนมิถุนายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
39
01 ก.ค. 2563
12 รายงานข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
55
04 มิ.ย. 2563
13 รายงานข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบประจำเดือนเมษายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
55
05 พ.ค. 2563
14 รายงานข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบประจำเดือนมีนาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
81
01 เม.ย. 2563
15 รายงานข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
56
02 มี.ค. 2563
16 รายงานข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบประจำเดือนมกราคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
54
03 ก.พ. 2563
17 รายงานข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบประจำเดือนธันวาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
49
05 ม.ค. 2563
18 รายงานข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
55
01 ธ.ค. 2562
19 รายงานข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบประจำเดือนตุลาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
51
03 พ.ย. 2562
20 รายงานเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
55
30 ก.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3