ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รายงานข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ ตุลาคม 2563-มีนาคม 2564
41
05 เม.ย. 2564
2 รายงานข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบประจำเดือนมีนาคม2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
54
01 เม.ย. 2564
3 รายงานข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
37
01 มี.ค. 2564
4 รายงานข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบประจำเดือนมกราคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
37
04 ก.พ. 2564
5 รายงานข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบประจำเดือนธันวาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
37
04 ม.ค. 2564
6 รายงานข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
35
01 ธ.ค. 2563
7 รายงานข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบประจำเดือนตุลาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
33
02 พ.ย. 2563
8 รายงานข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบประจำเดือนกันยายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
32
01 ต.ค. 2563
9 รายงานข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบประจำเดือนสิงหาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
31
01 ก.ย. 2563
10 รายงานข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
33
03 ส.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3