ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รายงานข้อมูลเชิงสถิติผู้มาใช้บริการประจำเดือนมีนาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
34
02 เม.ย. 2564
2 รายงานข้อมูลเชิงสถิติผู้มาใช้บริการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
31
01 มี.ค. 2564
3 รายงานข้อมูลเชิงสถิติผู้มาใช้บริการประจำเดือนมกราคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
31
01 ก.พ. 2564
4 รายงานข้อมูลเชิงสถิติผู้มาใช้บริการประจำเดือนธันวาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
32
04 ม.ค. 2564
5 รายงานข้อมูลเชิงสถิติผู้มาใช้บริการประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
30
02 ธ.ค. 2563
6 รายงานข้อมูลเชิงสถิติผู้มาใช้บริการประจำเดือนตุลาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
32
02 พ.ย. 2563
7 รายงานข้อมูลเชิงสถิติผู้มาใช้บริการประจำเดือนกันยายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
33
02 ต.ค. 2563
8 รายงานข้อมูลเชิงสถิติผู้มาใช้บริการประจำเดือนสิงหาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
31
01 ก.ย. 2563
9 รายงานข้อมูลเชิงสถิติผู้มาใช้บริการประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
33
03 ส.ค. 2563
10 รายงานข้อมูลเชิงสถิติผู้มาใช้บริการ ประจำเดือน มิถุนายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
67
30 มิ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5