มาตรฐานการให้บริการ
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 คู่มือให้บริการประชาชน: ภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
34
18 ธ.ค. 2563
2 คู่มือให้บริการประชาชน: ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
34
18 ธ.ค. 2563
3 คู่มือให้บริการประชาชน: ขี้นทะเบียนพาณิช งานบริการสนเทศ วารสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
32
18 ธ.ค. 2563
4 คู่มือให้บริการประชาชน: งานทะเบียนก่อสร้าง ขยะมูลฝอย ดาวน์โหลดเอกสาร
32
18 ธ.ค. 2563
5 ข้อมูลประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
64
21 มี.ค. 2560
6 การจดทะเบียนพาณิชย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
52
04 ม.ค. 2559
7 คู่มือประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
62
04 ม.ค. 2559
8 ขั้นตอนการร้องเรียนร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
49
04 ม.ค. 2559
9 คู่มือสำหรับประชาชน : การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต) ดาวน์โหลดเอกสาร
92
01 ต.ค. 2558
10 คู่มือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองชีล้อม ดาวน์โหลดเอกสาร
94
01 ต.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2