มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ขั้นตอนการจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
130
20 พ.ค. 2563
2 คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
164
20 พ.ค. 2563
3 คู่มือการปฏิบัติงานของพัสดุ ดาวน์โหลดเอกสาร
169
20 พ.ค. 2563
4 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี ดาวน์โหลดเอกสาร
71
20 พ.ค. 2563
5 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ ดาวน์โหลดเอกสาร
69
20 พ.ค. 2563
6 คู่มือการปฏิบัติงานพจนานุกรมสมรรถนะในการปฏิบัติงานของข้าราชการท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
11
30 ก.ย. 2562
7 คู่มือการจัดทำและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
52
20 ก.ย. 2562
8 คู่มือการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ดาวน์โหลดเอกสาร
55
23 ส.ค. 2562
9 คู่มือการจัดทำบัตรข้าราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
52
10 ก.ค. 2562
10 คู่มือการปฏิบัติงาน62 ดาวน์โหลดเอกสาร
96
29 ต.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3