- เรียนรู้การบริหารจัดการความรู้ (Knowledge Management)
  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการความรู้
  การเตรียมองค์กรสำหรับการบริหารจัดการความรู้
  หลักการของการบริหารจัดการความรู้
  ความสำคัญของการบริหารจัดการความรู้
  ความหมายของการบริหารจัดการความรู้
  ปรัชญาและความเชื่อของการบริหารจัดการความรู้
   
   
   
   
   
   
   
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 แผนพัฒนาดิจิดัลเพื่อเศษรฐกิจและสังคม ดาวน์โหลดเอกสาร
13
04 พ.ค. 2560
2 แนวโน้มเทคโนโยลี 2017 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
04 เม.ย. 2560
3 Application กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 และ 103 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
06 มี.ค. 2560
4 อุสาหกรรม 4.0 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
06 ก.พ. 2560
5 เกล็ดความรู้ 8 เทคโนโลยีเปลี่ยนยุค ดาวน์โหลดเอกสาร
12
05 ม.ค. 2560
6 องค์กรแห่งการเรียนรู้ เดือนธันวาคม 2556 ฉบับที่ 2 ( ปฏิบัติการฝ่าวิกฤต) ดาวน์โหลดเอกสาร
95
19 พ.ค. 2558
7 องค์กรแห่งการเรียนรู้ เดือนมกราคม 2557 ฉบับที่ 2 ( สรุปการขอรับพระราชทานเครื่องราช) ดาวน์โหลดเอกสาร
86
15 ม.ค. 2557
8 องค์กรแห่งการเรียนรู้ เดือนมกราคม 2557 ฉบับที่ 1 ( พระราชดำรัสในหลวง ในการดำเนินชีวิต) ดาวน์โหลดเอกสาร
89
07 ม.ค. 2557
9 องค์กรแห่งการเรียนรู้ เดือนธันวาคม 2556 ฉบับที่ 4 (แพร่แถบเครื่องราชฯ) ดาวน์โหลดเอกสาร
90
27 ธ.ค. 2556
10 องค์กรแห่งการเรียนรู้ เดือนธันวาคม 2556 ฉบับที่ 13( พระราชทานเครื่องราชฯ) ดาวน์โหลดเอกสาร
94
20 ธ.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2