ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน อบต.คลองชีล้อม อ.กันตัง จ.ตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
72
20 พ.ย. 2562
42 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ประชาชน ครั้งที่ 21-24/2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
110
05 พ.ย. 2562
43 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 20/22562 ดาวน์โหลดเอกสาร
105
21 ต.ค. 2562
44 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 18/2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
173
26 ก.ย. 2562
45 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 17/2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
115
23 ก.ย. 2562
46 ฝึกอบรมอาชีพให้แก่เด็ก เยาวชน กลุ่มสตรี และประชาชนตำบลคลองชีล้อม ประจำปี ๒๕๖2 หลักสูตร การจักสานตะกร้าด้วยพลาสติก และการทำขนม ดาวน์โหลดเอกสาร
80
31 ก.ค. 2562
47 โครงการสานสัมพันธ์ 3 วัย ใส่ใจครอบครัวมีสุข วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2562 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
82
30 มิ.ย. 2562
48 พยากรณ์อากาศประจำสัปดาห์ 12-18 มิถุนายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
117
11 มิ.ย. 2562
49 ฐานข้อมูลคลังปัญญาผู้สูงอายุตำบลคลองชีล้อม อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
81
10 มิ.ย. 2562
50 ช่องทางการกรอกแบบสอบถามผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ดาวน์โหลดเอกสาร
178
02 พ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17