ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 23-24/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
145
30 มิ.ย. 2563
22 กฏหมายระดับอนุบัญญัติ ประกาศกรมอนามัยคำแนะนำและสื่อความรู้เกี่ยวกับกฤหมายว่าด้วยการสาธารณสุข เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดาวน์โหลดเอกสาร
125
26 มิ.ย. 2563
23 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุตำบลคลองชีล้อม อ.กันตัง จ.ตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
18
14 มิ.ย. 2563
24 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
19
30 เม.ย. 2563
25 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองชีล้อม เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ พิการ ผู้ป่วยเอดส์ในที่ทำการองค์การบริหา ดาวน์โหลดเอกสาร
106
20 เม.ย. 2563
26 บัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
72
30 มี.ค. 2563
27 ไอเดียประดิษฐ์ขวดพลาสติกรีไซเคิล (กระถางต้นไม้) ดาวน์โหลดเอกสาร
9
30 มี.ค. 2563
28 ประชาสัมพันธ์เพลง 3อาร์ อาสาสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม ดาวน์โหลดเอกสาร
13
24 มี.ค. 2563
29 การบำบัดน้ำเสียในครัวเรือน ดาวน์โหลดเอกสาร
11
16 มี.ค. 2563
30 รณรงค์งดการเผาในที่โล่ง ดาวน์โหลดเอกสาร
12
02 มี.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17