ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ. – อปท.) ประจำปี พ.ศ. 2563 Local Performance Assessment (LPA) ดาวน์โหลดเอกสาร
100
27 ม.ค. 2564
12 ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดาวน์โหลดเอกสาร
69
05 ม.ค. 2564
13 ประชาสัมพันธ์ เรื่องการสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี (รายละ 3000 บาท) ดาวน์โหลดเอกสาร
105
16 ต.ค. 2563
14 โครงการพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนตำบลคลองชีล้อม ประจำปี 2563 หลักสูตรการทำพรมเช็ดเท้า ดาวน์โหลดเอกสาร
106
23 ก.ย. 2563
15 โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนตำบลคลองชีล้อม ประจำปี พ.ศ.2563 หลักสูตร การทำพรมเช็ดเท้า ดาวน์โหลดเอกสาร
13
21 ก.ย. 2563
16 ประกาศช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองชีล้อม ดาวน์โหลดเอกสาร
11
29 ส.ค. 2563
17 มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย เกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ดาวน์โหลดเอกสาร
9
29 ส.ค. 2563
18 ประกาศการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 คน ดาวน์โหลดเอกสาร
149
05 ส.ค. 2563
19 ประชาสัมพันธ์กฎหมายว่าด้วยสิงอำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
12
20 ก.ค. 2563
20 ประกาศรายชื่อประชาชนผู้ได้รับความช่วยเหลือฯผลกระทบ โควิด-19 ของอบจ.ตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
133
03 ก.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17