ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
131 คู่มือประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคำร้องขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/คนพิการ/ผู้ป่วยเอดส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
135
17 ก.ย. 2557
132 การขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ดาวน์โหลดเอกสาร
128
17 ก.ย. 2557
133 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองชีล้อม เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
305
11 ก.ย. 2557
134 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองชีล้อม เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลคลองชีล้อม ดาวน์โหลดเอกสาร
364
10 ก.ย. 2557
135 ประกาศการตรวจงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดผิวเรียบ (Cape Seal) สายบ้านน้ำฉา ช่วงที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
238
28 เม.ย. 2557
136 ประกาศการตรวจงานจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านพร้อมขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
237
25 เม.ย. 2557
137 ประกาศการตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกุโบร์บ้านท่าหยี หมู่ที่ 4 ต.คลองชีล้อม อ.กันตัง จ.ตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
162
09 เม.ย. 2557
138 ประกาศการตรวจงานจ้าง โครงการปรับปรุงท่อเมนส่งน้ำระบบประปาหมู่บ้าน สายป่ายาง-ท่าไคร หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
193
28 มี.ค. 2557
139 ประกาศตรวจงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบ้านกำนัน หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
206
06 มี.ค. 2557
140 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองชีล้อม เรื่อง ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมประชาคมจัดทำแผนชุมชนตำบลคลองชีล้อม ประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
155
05 มี.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| 14 |15| |16| |17