ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
121 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
151
19 มิ.ย. 2558
122 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
210
17 มิ.ย. 2558
123 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
215
02 มิ.ย. 2558
124 ประกาศกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองชีล้อม ส่วนสวัสดิการสังคม ดาวน์โหลดเอกสาร
146
23 เม.ย. 2558
125 ประชาสัมพันธ์กำหนดการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) ดาวน์โหลดเอกสาร
138
04 ก.พ. 2558
126 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับเรื่องร้องทุกข์ ปัญหาความเดือดร้อนปัญหาทุจริตของ อปท. ดาวน์โหลดเอกสาร
128
04 ก.พ. 2558
127 ประกาศรายชื่อผู้ที่ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
155
15 ธ.ค. 2557
128 การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการรายใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
299
30 ต.ค. 2557
129 ประกาศรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
154
22 ต.ค. 2557
130 การให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
141
01 ต.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| 13 |14| |15| |16| |17