ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
111 ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 1 อัตรา ดาวน์โหลดเอกสาร
197
08 ต.ค. 2558
112 ประกาศผลการรับฟังความคิดเห็นการพิจารณาบันทึกข้อตกลงการใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ "ทุ่งยอมงาน" ดาวน์โหลดเอกสาร
120
02 ต.ค. 2558
113 ข้อบัญญัติประปา ดาวน์โหลดเอกสาร
199
22 ก.ย. 2558
114 ข้อบัญญัติการกำจัดสิ่​งปฎิกูลอและมูลฝอย ดาวน์โหลดเอกสาร
180
22 ก.ย. 2558
115 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองชีล้อม เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งบริหารต่างสายงาน ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตำบล (นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล ระด ดาวน์โหลดเอกสาร
189
14 ก.ย. 2558
116 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองชีล้อม เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองชีล้อม ดาวน์โหลดเอกสาร
173
14 ก.ย. 2558
117 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งบริหารต่างสายงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองชีล้อม ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล ระดับ 6) ดาวน์โหลดเอกสาร
207
13 ก.ค. 2558
118 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองชีล้อม ตำแหน่ง นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับ 6 (หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม ดาวน์โหลดเอกสาร
203
13 ก.ค. 2558
119 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองชีล้อม ดาวน์โหลดเอกสาร
209
26 มิ.ย. 2558
120 ภาพกกิจกรรม โครงการ “เยาวชนคลองชีล้อมรู้ทัน ห่างไกลยาเสพติดและโรคเอดส์” ดาวน์โหลดเอกสาร
146
25 มิ.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| 12 |13| |14| |15| |16| |17