ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
162
18 ม.ค. 2559
102 ขอเชิญชวน นั่งเรือชมป่าชายเลน หมู่ที่ 2-3 ตำบลคลองชลี้อม อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
109
06 ม.ค. 2559
103 ขอเชิญชวน นั่งเรือชมป่าชายเลน หมู่ที่ 2-3 ตำบลคลองชลี้อม อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
133
06 ม.ค. 2559
104 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับเรื่องร้องทุกข์ ปัญหาควมเดือดร้อนปัญหาทุจริตของ อปท. ดาวน์โหลดเอกสาร
137
06 ม.ค. 2559
105 ประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองชีล้อม ประจำปีงบประมาณ 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
128
28 ธ.ค. 2558
106 ประกาศการตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยก บ้านนายประดิษฐ์ แตงตาด - สายในบ้าน (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 1 ตำบลคลองชีล้อม อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
158
24 ธ.ค. 2558
107 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองชีล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
156
11 ธ.ค. 2558
108 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองชีล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
172
11 ธ.ค. 2558
109 ประกาศผลสอบ ดาวน์โหลดเอกสาร
175
25 พ.ย. 2558
110 รายงานผลตามข้อร้องเรียนเรื่องประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 กรณีน้ำไม่ไหล
128
27 ต.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11 |12| |13| |14| |15| |16| |17