ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 ประกาศ จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
173
21 มี.ค. 2559
92 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ดาวน์โหลดเอกสาร
180
18 ก.พ. 2559
93 ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับหมุ่บ้าน หมู่ที่ 1 เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
237
12 ก.พ. 2559
94 ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับหมุ่บ้าน หมู่ที่ 2 เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
140
12 ก.พ. 2559
95 ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับหมุ่บ้าน หมู่ที่ 3 เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
151
12 ก.พ. 2559
96 ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับหมุ่บ้าน หมู่ที่ 5 เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
151
12 ก.พ. 2559
97 ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับหมุ่บ้าน หมู่ที่ 4 เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
143
12 ก.พ. 2559
98 ประกาศ การจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ดาวน์โหลดเอกสาร
140
11 ก.พ. 2559
99 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ดาวน์โหลดเอกสาร
163
03 ก.พ. 2559
100 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองชีล้อม เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ดาวน์โหลดเอกสาร
131
02 ก.พ. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17