ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 40/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
05 ธ.ค. 2564
2 ประกาศปิดสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคลองชีล้อม จำนวน 2 วัน ตั้งแต่วันที่ 28-29 ตุลาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
22
27 ต.ค. 2564
3 ผลการประเมินคุณธรรมแตะความโปร่งใส่ในกาดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปิงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
38
12 ต.ค. 2564
4 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 36-37/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
23
04 ต.ค. 2564
5 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 34/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
28
16 ก.ย. 2564
6 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 35/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
27
16 ก.ย. 2564
7 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 33/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
31
13 ก.ย. 2564
8 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 32/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
28
01 ก.ย. 2564
9 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 26/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
49
27 ก.ค. 2564
10 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 18 ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
77
04 มิ.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18