ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
6
19 พ.ค. 2565
2 ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
15
05 พ.ค. 2565
3 ประชาสัมพันธ์รับสมัครคลังปัญญาผู้สูงอายุ อบต.คลองชีล้อม ดาวน์โหลดเอกสาร
35
08 เม.ย. 2565
4 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 8/2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
42
14 มี.ค. 2565
5 ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ(กอช.) ดาวน์โหลดเอกสาร
42
11 มี.ค. 2565
6 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 7/2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
40
08 มี.ค. 2565
7 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรผู้สูงวัยดิจิทัล (THAI SMART AGEING) ดาวน์โหลดเอกสาร
51
22 ก.พ. 2565
8 ประชาสัมพันธ์ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น "THAI DISASTER ALERT" ดาวน์โหลดเอกสาร
47
21 ก.พ. 2565
9 ประชาสัมพันธ์การเปิดบริการตลาดนัดโรงเรียนบ้านหนองเสม็ด ดาวน์โหลดเอกสาร
6
05 ม.ค. 2565
10 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 40/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
631
05 ธ.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20