ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 คน ดาวน์โหลดเอกสาร
6
05 ส.ค. 2563
2 ประกาศรายชื่อประชาชนผู้ได้รับความช่วยเหลือฯผลกระทบ โควิด-19 ของอบจ.ตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
13
03 ก.ค. 2563
3 ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 23-24/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
30 มิ.ย. 2563
4 กฏหมายระดับอนุบัญญัติ ประกาศกรมอนามัยคำแนะนำและสื่อความรู้เกี่ยวกับกฤหมายว่าด้วยการสาธารณสุข เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดาวน์โหลดเอกสาร
15
26 มิ.ย. 2563
5 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ประชาชน ครั้งที่ 4/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
47
26 ก.พ. 2563
6 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ประชาชน ครั้งที่ 3/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
44
05 ก.พ. 2563
7 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 30/2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
78
30 ม.ค. 2563
8 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ประชาชน ครั้งที่ 2/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
46
27 ม.ค. 2563
9 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 31/2562 ครั้งที่ 32/2562 ครั้งที่ 1/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
39
23 ม.ค. 2563
10 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 27/2562 ครั้งที่ 28/2562 ครั้งที่ 29/2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
50
11 ธ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14