ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 18 ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
27
04 มิ.ย. 2564
2 "พลังใจ 99 บาท ก้าวผ่านวิกฤค COVID-19" ดาวน์โหลดเอกสาร
30
18 พ.ค. 2564
3 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 16-17 ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
35
17 พ.ค. 2564
4 ขยายเวลารับสมัครมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล ดาวน์โหลดเอกสาร
26
17 พ.ค. 2564
5 แผนการลงพื้นที่ One Stop Service รับลงทะเบียนกลุ่มประชาชนที่ไม่มีโทรศัพท์แบบ Smart Phone เพื่อเข้าร่วมโครงการ เราชนะ ดาวน์โหลดเอกสาร
55
19 ก.พ. 2564
6 รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ. – อปท.) ประจำปี พ.ศ. 2563 Local Performance Assessment (LPA) ดาวน์โหลดเอกสาร
77
27 ม.ค. 2564
7 ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดาวน์โหลดเอกสาร
51
05 ม.ค. 2564
8 ประชาสัมพันธ์ เรื่องการสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี (รายละ 3000 บาท) ดาวน์โหลดเอกสาร
89
16 ต.ค. 2563
9 โครงการพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนตำบลคลองชีล้อม ประจำปี 2563 หลักสูตรการทำพรมเช็ดเท้า ดาวน์โหลดเอกสาร
89
23 ก.ย. 2563
10 ประกาศการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 คน ดาวน์โหลดเอกสาร
133
05 ส.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15