ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
เรื่อง : โครงการฝึกอบรม
  รายละเอียด : การฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2556
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556  :: จำนวนผู้อ่าน 442 คน