ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
เรื่อง : โครงการฝึกอบรม
  รายละเอียด :

ประชาสัมพันธ์แบบการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556  :: จำนวนผู้อ่าน 442 คน