ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
เรื่อง : แจ้งให้ชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2556
  รายละเอียด : ขอให้ท่านนำเงินไปชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2556 เริ่มตั้งแต่ เดือนมกราคม - เมษายน พ.ศ.2556 ณ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองชีล้อม ในวันและเวลาราชการหากไม่ชำระภาษีบำรุงท้องที่ภายในเวลาที่กำหนด จะต้องเสียเงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 หมวด 6 มาตรา 45 (4)
 
ประกาศเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 494 คน