ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
  รายละเอียด :

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคลองชีล้อม   อำเภอกันตัง   จังหวัดตรัง    มีความประสงค์จะ

ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  จำนวน 1 อัตรา    ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ  จำนวน  1  อัตรา  และตำแหน่งพนักงานจดมาตรวัดน้ำ จำนวน  1  อัตรา  โดยกำหนดรับสมัคร  ระหว่างวันที่  6 - 14  พฤศจิกายน 2555  (เว้นวันหยุดราชการ )     ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองชีล้อม  อำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 486 คน