ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
เรื่อง : แจ้งให้ชำระภาษีบำรุงท้องถิ่น ประจำปี 2555
  รายละเอียด :

ขอให้ท่านนำเงินไปชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2555 เริ่มตั้งแต่ เดือนมกราคม - เมษายน พ.ศ.2555 ณ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองชีล้อม ในวันและเวลาราชการหากไม่ชำระภาษีบำรุงท้องที่ภายในเวลาที่กำหนด จะต้องเสียเงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องี่ พ.ศ.2508 หมวด 6 มาตรา 45 (4)

 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 มกราคม. 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 569 คน