ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
เรื่อง : แผนการลงพื้นที่ One Stop Service รับลงทะเบียนกลุ่มประชาชนที่ไม่มีโทรศัพท์แบบ Smart Phone เพื่อเข้าร่วมโครงการ เราชนะ
  รายละเอียด :

 แผนการลงพื้นที่ One Stop Service รับลงทะเบียนกลุ่มประชาชนที่ไม่มีโทรศัพท์แบบ Smart Phone เพื่อเข้าร่วมโครงการ เราชนะ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 55 คน