-ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศ เรื่อง ประกาศการขายพัสดุที่ชำรุด จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  รายละเอียด :

 ประกาศ เรื่อง ประกาศการขายพัสดุที่ชำรุด จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 08 มกราคม. 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 789 คน