ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศรายชื่อประชาชนผู้ได้รับความช่วยเหลือฯผลกระทบ โควิด-19 ของอบจ.ตรัง
  รายละเอียด :

 ประกาศรายชื่อประชาชนผู้ได้รับความช่วยเหลือฯผลกระทบ โควิด-19 ของอบจ.ตรัง

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 03 กรกฏาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 69 คน