ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศปิดสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคลองชีล้อม จำนวน 2 วัน ตั้งแต่วันที่ 28-29 ตุลาคม 2564
  รายละเอียด :

 ประกาศปิดสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคลองชีล้อม จำนวน 2 วัน ตั้งแต่วันที่ 28-29 ตุลาคม 2564

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 656 คน