ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ผลการประเมินคุณธรรมแตะความโปร่งใส่ในกาดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปิงบประมาณ พ.ศ. 2564
  รายละเอียด :

ผลการประเมินคุณธรรมแตะความโปร่งใส่ในกาดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปิงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พื้นที่ภาค 9 จังหวัดตรัง

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 671 คน