-ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ตง.ถ.28-017 จากสายหน้าควน ถึงสายถนน รพช. บ้านหนองเสม็ด หมู่ที่ 2 ตำบลคลองชีล้อม อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยวิธีคัดเลือก
  รายละเอียด :

 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ตง.ถ.28-017 จากสายหน้าควน ถึงสายถนน รพช. บ้านหนองเสม็ด หมู่ที่ 2 ตำบลคลองชีล้อม อำเภอกันตัง จังหวัดตรังโดยวิธีคัดเลือก

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 670 คน