ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
เรื่อง : รายงานข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ ตุลาคม 2563-มีนาคม 2564
  รายละเอียด :

 

ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
       
1 รายงานข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบประจำเดือนมีนาคม2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
26
01 เม.ย. 2564
2 รายงานข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
01 มี.ค. 2564
3 รายงานข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบประจำเดือนมกราคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
11
04 ก.พ. 2564
4 รายงานข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบประจำเดือนธันวาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
04 ม.ค. 2564
5 รายงานข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
01 ธ.ค. 2563
6 รายงานข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบประจำเดือนตุลาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
02 พ.ย. 2563

 

 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 เมษายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 49 คน