ประกาศราคากลาง
เรื่อง : ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งไฟฟ้าริมทางและทางแยกสำคัญ หมู่ที่ 1-5 ตำบลคลองชีล้อม อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
  รายละเอียด :

 ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งไฟฟ้าริมทางและทางแยกสำคัญ หมู่ที่ 1-5 ตำบลคลองชีล้อม อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 49 คน