-ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศยกเลิกโครงการประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.28-004,ตง.ถ.28-006 สายสี่แยกทุ่งนา-หมู่ที่3 ตำบลบางเป้า เชื่อมต่อสายสี่แยกทุ่งนา-ในทอน หมู่ที่5
  รายละเอียด :

 ประกาศยกเลิกโครงการประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.28-004,ตง.ถ.28-006 สายสี่แยกทุ่งนา-หมู่ที่3 ตำบลบางเป้า เชื่อมต่อสายสี่แยกทุ่งนา-ในทอน หมู่ที่5ตำบลคลองชีล้อม

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 67 คน