ประกาศราคากลาง
เรื่อง : ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านพร้อมขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 2 บ้านหนองเสม็ด ตำบลคลองชีล้อม อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
  รายละเอียด : ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านพร้อมขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 2 บ้านหนองเสม็ด ตำบลคลองชีล้อม อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 57 คน