-ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศ เรื่อง จำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  รายละเอียด : ประกาศ เรื่อง จำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 99 คน