-ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางชนิดผิวจราจรพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายสี่แยกป่ากอ หมู่ที่ 4 - สี่แยกทุ่งนา หมู่ที่ 5 ต.คลองชีล้อม
  รายละเอียด : ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางชนิดผิวจราจรพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายสี่แยกป่ากอ หมู่ที่ 4 - สี่แยกทุ่งนา หมู่ที่ 5 ต.คลองชีล้อม
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 04 มิถุนายน 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 66 คน